Седница бр.35 – 20.09.2019 година

image_pdfimage_print

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 35-та седница ја закажува за 20.09.2019 година (петок), со почеток во 11:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 34-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 16.09.2019 година.
  2. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД Телевизија КАНАЛ – 21 ДООЕЛ Велес поради прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ.
  3. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка-услуга: Организација на денови на медиумска писменост.
  4. Разно.


Accessibility

Accessibility