Седница бр.37 – 01.10.2019 година

image_pdfimage_print

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 37-та седница ја закажува за 01.10.2019 година (вторник), со почеток во 15:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 7-та Јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 24.09.2019 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од 36-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 24.09.2019 година.
  3. Предлог за покренување постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Скопје.
  4. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД Радио КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип заради прекршување на член 80 ставови 7, 8 и 9 од ЗААВМУ, а во врска со точка 4 од Насоките за доброволно пријавување на радијата за емитување домашна музика.
  5. Разно.


Accessibility

Accessibility