Седница бр.38 – 09.10.2019 година

image_pdfimage_print

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 38-та седница ја закажува за 09.10.2019 година (среда), со почеток во 15:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 37-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 01.10.2019 година.
  2. Предлог-решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Скопје.
  3. Разгледување на кварталните извештаи за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за период од 01.07.2019 до 30.09.2019 година.
  4. Разно.


Accessibility

Accessibility