Седница бр.40– 22.10.2019 година

image_pdfimage_print

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 40-та седница ја закажува за 22.10.2019 година (вторник), со почеток во 15:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 39-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 17.10.2019 година.
  2. Предлог за покренување постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво 1 ТВ ДООЕЛ Скопје.
  3. Предлог за поведување прекршочна постапка против КАБЛЕКАЛЛ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево.
  4. Разно.


Accessibility

Accessibility