Седница бр.42 – 08.11.2019 година

image_pdfimage_print

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 42-та седница ја закажува за 08.11.2019 година (петок), со почеток во 13:30 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 8-та Јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 01.11.2019 година.
  2. Усвојување на Предлог-записник од 41-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 01.11.2019 година.
  3. Усвојување на Предлог-записник од прво продолжение на 8-та Јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 04.11.2019 година.
  4. Усвојување на Предлог-записник од првото продолжение на 41-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 04.11.2019 година.
  5. Предлог-решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Трговското радиодифузно друштво 1 ТВ ДООЕЛ Скопје.
  6. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка – стока: Горива за потребите на Агенцијата.
  7. Предлог–одлука за набавка на услуга со проценета вредност под вредносните прагови за примена на Законот за јавните набавки (Денови на медиумска писменост 2019).
  8. Разно.


Accessibility

Accessibility