Седница бр.44 – 28.11.2019 година

image_pdfimage_print

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 44-та седница ја закажува за 28.11.2019 година (четврток), со почеток во 15:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 43-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 19.11.2019 година.
  2. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД – оператор на кабелска мрежа СКРЕМБЛ ДООЕЛ Ново Село, заради прекршување на член 141 од ЗААВМУ.
  3. Предлог за изрекување мерка јавна опомена на ТРД АЛСАТ–М ДОО Скопје за непочитување на член 50 став 3 од ЗААВМУ и член 16 од Правилникот за заштита на малолетните лица.
  4. Предлог за поведување прекршочна постапка за ТРД Телевизија КАНАЛ – 21 ДООЕЛ Велес за непочитување на член 50 став 3 од ЗААВМУ и член 19 од Правилникот за заштита на малолетните лица.
  5. Предлог за поведување прекршочна постапка за ТРД ТВ НОВА ДОО Гевгелија за непочитување на член 50 став 3 од ЗААВМУ и член 17 од Правилникот за заштита на малолетните лица.
  6. Предлог за поведување прекршочна постапка за ТРД ТВ НОВА ДОО Гевгелија за непочитување на член 51 став 1 од ЗААВМУ.
  7. Предлог за поведување прекршочна постапка за ТРД Телевизија КАНАЛ – 21 ДООЕЛ Велес за непочитување на член 14 од Законот за медиуми.
  8. Предлог за донесување Правилник за измена на Правилникот за бруто плата и други надоместоци на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
  9. Разно


Accessibility

Accessibility