Седница бр.46 – 20.12.2019 година

image_pdfimage_print

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 46-та седница ја закажува за 20.12.2019 година (петок), со почеток во 14:30 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 45-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 06.12.2019 година.
  2. Предлог-одлука за неуспешен јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво на подрачјето на општина Дебар.
  3. Предлог-одлука за набавка на новогодишни честитки.
  4. Разно.


Accessibility

Accessibility