Седница бр.48 – 26.12.2019 година

image_pdfimage_print

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 48-та седница ја закажува за 26.12.2019 година (четврток), со почеток во 11:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 47-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 25.12.2019 година.
  2. Предлог-годишен план за јавни набавки во 2020 година, на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
  3. Предлог за покренување постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД КИСС Злате ДООЕЛ Тетово.
  4. Предлог-одлука за одобрување на финансиски средства за набавка на адвокатски услуги и Предлог-договор.
  5. Разно


Accessibility

Accessibility