Седница бр.8 – 03.03.2022 година

image_pdfimage_print

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 8-та седница ја одржa на 03.03.2022 година (четврток), со почеток во 14:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 7-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 24.02.2022 година.
  2. Предлог за изрекување мерка на ТВ Гурра за прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ.
  3. Предлог за покренување на постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО ЛА КОСТА ДООЕЛ Виница, бр.08-93 од 05.01.2015 година.
  4. Разно.


Accessibility

Accessibility