1

Хроника од првото продолжение на 28-та седница

Хроника од првото продолжение на 28-та седница

Скопје, 30.07.2019г. – Со цел да се спроведе постапка за јавна набавка која е во согласност со Годишниот план за јавни набавки и Финансискиот план на Агенцијата за 2019 година, Советот на седницата даде одобрување за спроведување на постапката за јавна набавка за услуга: Одржување на системот за мониторирање на РА и ТВ сервиси и надзор на ОЈЕКМ за период од две години.