Хроника од 48-та седница

image_pdfimage_print

Скопје, 26.12.2019г. – На денешната седница, Советот на Агенцијата донесе Годишен план за јавни набавки во 2020 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Врз основа на констатации од вонреден надзор, по службена должност, Советот на Агенцијата покрена постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ КИСС Злате ДООЕЛ Тетово, поради тоа што имателот на дозволата престанал со емитување на програмскиот сервис повеќе од 30 дена.

Воедно, Советот на Агенцијата даде одобрување на директорот на Агенцијата да донесе Одлука за одобрување на финансиски средства и да склучи договор за набавка на адвокатски услуги со адвокатска канцеларија за потребите на Агенцијата за аудиоAccessibility

Accessibility