Јавна седница бр.10 – 17.12.2020 година

image_pdfimage_print

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 10-та Јавна седница ја закажа за 17.12.2020 година (четврток), со почеток во 16:30 часот, која ќе се одржи преку видео конференциска врска.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Образложение од Трговското радиодифузно друштво ТВ-АНИСА ДООЕЛ с.Пласница-Пласниц во врска со постапката за бришење од регистарот на радиодифузери.
  2. Разно.


Accessibility

Accessibility