Јавна седница бр.3 – 28.02.2020 година

image_pdfimage_print

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 3-та Јавна седница ја закажува за 28.02.2020 година (петок), со почеток во 14:45 часот

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Образложение од Трговското радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КОЧАНИ-ЛД ДООЕЛ Кочани за постапувањето на медиумот во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата.
  2. Образложение од Трговското радиодифузно друштво РАДИО КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип за постапувањето на медиумот во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата.
  3. Образложение од Трговското радиодифузно друштво БИ-КИ-АЛ ДООЕЛ Битола за постапувањето на медиумот во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата.
  4. Образложение од Трговското радиодифузно друштво РАДИО БРАВО ДООЕЛ Куманово за постапувањето на медиумот во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата.
  5. Образложение од Трговското радиодифузно друштво РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга за постапувањето на медиумот во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата.
  6. Разно.


Accessibility

Accessibility