Јавна седница бр.5 – 12.03.2020 година

image_pdfimage_print

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 5-та Јавна седница ја закажува за 12.03.2020 година (четврток), со почеток во 14:50 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Образложение од Трговското радиодифузно друштво Зоран Здравковиќ МХ-РАДИО Охрид ДООЕЛ во врска со постапката за бришење од регистарот на радиодифузери.
  2. Разно.


Accessibility

Accessibility