Јавна седница бр.6 – 19.08.2019 година

image_pdfimage_print

Советот на Агенцијата врз основа на член 23, став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 6-та Јавна седница ја закажува за 19.08.2019 година, со почеток во 14:30 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Образложение од Трговското радиодифузно друштво телевизија ИРИС ДОО Штип за постапувањето на медиумот во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата.
  2. Разно.

 Accessibility

Accessibility