Јавна седница бр.7 – 14.10.2020 година

image_pdfimage_print

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 7-та седница ја закажа за 14.10.2020 година (среда), со почеток во 15:20 часот, која ќе се одржи преку видео конференциска врска.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Образложение од Трговско радиодифузно друштво Јован Трпески ТВ МОРИС ДООЕЛ Охрид за постапувањето на медиумот во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата.
  2. Разно.


Accessibility

Accessibility