Јавна седница бр.8 – 01.11.2019 година

image_pdfimage_print

Советот на Агенцијата врз основа на член 23, став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 8-та Јавна седница ја закажува за 01.11.2019 година, со почеток во 15:00 часот.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Образложение од ТРД 1 ТВ ДООЕЛ Скопје за постапувањето на медиумот во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата.
  2. Разно.


Accessibility

Accessibility