Јавна седница бр.9 – 10.12.2020 година

image_pdfimage_print

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 9-та Јавна седница ја закажа за 10.12.2020 година (четврток), со почеток во 17:00 часот, која ќе се одржи преку видео конференциска врска.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Образложение од Трговското радиодифузно друштво ТВ-АНИСА ДООЕЛ с.Пласница-Пласница за постапувањето на медиумот во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата.
  2. Разно.


Accessibility

Accessibility