1

2014 година – ИНЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

Изречени мерки:

Реемитување на програмски сервиси

– Член 141 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 02.09.2014 – аналоген пакет

– Член 141 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 02.09.2014 – дигитален пакет

Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси

– Член 144 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медумски услуги – 24.11.2014