1

 2014 година – ИНФЕЛ-КТВ ДОО Охрид

Изречена мерка опомена

Обврски на оператор  кој реемитува програмски сервиси

– Член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 10.02.2014