2015 година – ИНЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори:

Реемитување на програмски сервиси

– Вонреден програмски надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 06.11.2015 – дигитален пакет

– Вонреден програмски надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 06.11.2015 – аналоген пакет

– Контролен програмски надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 06.03.2015 – дигитален пакет

– Контролен програмски надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 06.03.2015 – аналоген пакет

Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси

– Контролен програмски надзор (член 144 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 09.02.2015

 

 Accessibility

Accessibility