2015 година – ИП СИСТЕМС

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерки опомена:

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси; Обврски на оператор  кој реемитува програмски сервиси

– Вонреден програмски надзор (член 50 ств 5; член 64-став 2; член 141; член 143 и член 144 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 20.10.2015 – аналоген пакет

-Вонреден програмски надзор (член 50 ств 5; член 64-став 2; член 141; член 143 и член 144 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 20.10.2015 – дигитален пакет

Реемитување на програмски сервиси

– Мерка опомена (член 141 од Закнот за аудио и аудиовизуелни медиумски услгуи) – 04.03.2015 

– Контролен програмски надзор (член 141 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 02.03.2015

– Мерка опомена (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 02.02.2015

– Контролен програмски надзор (Член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 13.02.2015

 

 Accessibility

Accessibility