1

2015 година – КДС-ВТ ДООЕЛ

Извештаи од спроведени надзори:

Реемитување на програмски сервиси

– Мерка опомена (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 02.02.2015 – аналоген пакет

– Контролен програмски надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 06.03.2015 – аналоген пакет

– Мерка опомена (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)  – 02.02.2015 – дигитален пакет

Контролен програмски надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 06.03.2015 – дигитален пакет