2015 година – КТВ-69

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерка опомена:

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси; Обврски на оператор  кој реемитува програмски сервиси; Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси

– Контролен програмски надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиуски услуги) – 24.08.2015

– Редовен програмски надзор (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141; член 143 и член 144 став 3 од Законот за аудио и аудиовзуелни медиумски услуги) – 07.07.2015

– Мерка опомена (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)- 25.08.2015

 Accessibility

Accessibility