2016 година – ИНФЕЛ-КТВ ДОО Охрид

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерка опомена

Реемитување на програмски сервиси

– Контролен програмск надзор (Член 141 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 07.03.2016

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси; Обврски на оператор кој реемитува програмски сервиси; Дополнителни обврски на операторот кој реемитува програмски сервиси

– Редовен програмски надзор (Член 50 став 5; член 64 став 2; член 141; член 143 и член 144 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 04.02.2016 – дигитален пакет

– Редовен програмски надзор (Член 50 став 5; член 64 став 2; член 141; член 143 и член 144 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 04.02.2016 – аналоген пакет

– Мерка опомена Член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 04.02.2016 Accessibility

Accessibility