2017 годинa

image_pdfimage_print

Извештаj од спроведен надзор:

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Реемитување програмски сервиси; Обврски на оператор кој реемитува програмски сервиси

– Редовен програмски надзор – (член 50 став 5; член 64 став 2; член 141 и член 1413  од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 19.04.2017Accessibility

Accessibility