1

Мислење од Комисијата за заштита од дискриминација во однос на претставка за ТВ Алфа

Скопје, 07.11.2017г. – Комисијата за заштита од дискриминација на РМ до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, достави Допис – мислење со кое се утврдува дискриминација по основ на етничка припадност и припадност на маргинализирана група, во случајот кој Агенцијата го иницираше против ТВ Алфа.

Дописот од Комисијата за заштита од дискриминација на РМ може да се погледне на следниот линк