1

2018 година – КАБЛЕКАЛЛ

Извештаи од спроведени надзори:

 Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

– Редовен програмски надзор  – (член 64 став 2, член 141 од ЗААВМУ) – 06.09.2018

– Редовен програмски надзор (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 03.04.2018