1

2019 година

Извештаи од спроведени надзори: 

Обврска за кинематографски дела; Заштита на малолетна публика; Промоција на производството и пристап до европски дела

Редовен програмски надзор врз работата на Македонски Tелеком АД Скопје – (член 49, член 50, член 60 од ЗААВМУ) – 27.11.2019

Редовен програмски надзор врз работата на Македонски Tелеком АД Скопје – (член 49, член 50, член 60 од ЗААВМУ) – 15.05.2019