Јавна опомена за радио Аљбана Плус

image_pdfimage_print

Скопје, 05.08.2019г. – Заради извршена промена на сопственичката сруктура без истата да биде одобрена од страна на Агенцијата, на радио Аљбана Плус од Куманово, Советот на Агенцијата на 29-та седница одржана на 30 јули 2019 година му изрече мерка јавна опомена.

На радиото му е наложено во рок од 7 дена да го отстрани прекршувањето на членот 41 ставови 1 и 2 од ЗААВМУ, а по истекот на рокот Агенцијата ќе изврши контролен надзор.

Јавната опомена е достапна на линкот:

Аљбана Плус (член 41 ставови 1 и 2 од ЗААВМУ) – 31.07.2019 Accessibility

Accessibility