Редовен програмски надзор врз осум оператори на ЈЕКМ

image_pdfimage_print

Скопје, 20 август 2019 година – За почитувањето на обврските за регистрација на програмски сервиси и титлување на програмските сервиси кои операторите ги реемитуваат, редовен програмски надзор е извршен врз операторите Дрим сат ИПТВ од Гостивар, Инфел-КТВ од Охрид, Кабел-Нет од Струмица, Канал 16 од Ресен, Комбо 2003 од Куманово, Роби (Телекабел) од Штип, Глобалсат и Македонски Телеком од Скопје.

При надзорите не се констатирани прекршувања.

Извештаите од извршените надзори се достапни на линковите:

Инфел-КТВ (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 19.08.2019

Канал 16 (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 19.08.2019

Комбо 2003 (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 19.08.2019

Роби (Телекабел) (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 19.08.2019

Глобалсат (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 19.08.2019

Македонски Телеком (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 20.08.2019

Дрим сат ИПТВ (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 20.08.2019

Кабел-Нет (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 20.08.2019

 Accessibility

Accessibility