Контролен административен надзор врз ТВ Клан Мацедониа, радио Арачина и радио Б-97

image_pdfimage_print

Скопје, 3 септември 2019 – По претходно изречени мерки јавна опомена врз ТВ Клан Мацедониа, радио Арачина и радио Б-97, извршен е контролен административен надзор за да се утврди дали во дополнителниот рок е доставен писмен извештај до Агенцијата за спроведување на обврските согласно дозволата за радио или ТВ емитување, особено за спроведување на програмскиот концепт.

Надзорот покажа дека радиодифузерите го усогласиле своето работење со одредбите од Законот за медиуми.

Извештаите од надзорите се достапни на линковите:

ТВ Клан Мацедониа – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 02.09.2019

РА Арачина – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 02.09.2019

РА Б-97 – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 02.09.2019Accessibility

Accessibility