Контролен административен надзор врз Вижн БМ-ТВ Канал Визија

image_pdfimage_print

Скопје, 16.09.2019 – По изречената мерка јавна опомена, Агенцијата изврши контролен административен надзор врз Вижн БМ-ТВ Канал Визија, за да утврди дали телевизијата постапила по мерката, односно дали на нејзината програма по втор оваа година, се објавени податоците за сопственичка структура, уредништво и за изворите на финансирање во 2018 година.

На 30 август 2019 година, телевизијата до Агенцијата достави снимка од објавените податоци од кои е видно дека во целост ја исполнила обврската од Законот за медиуми.

Извештајот од надзорот е достапен на линкот:

Вижн БМ ТВ Канал Визија (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 16.09.2019Accessibility

Accessibility