Вонреден административен надзор врз Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА

image_pdfimage_print

Скопје, 26 септември 2019 – Агенцијата по службена должност, изврши вонреден административен надзор врз Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА од Скопје за да утврди дали ги исполнува минималните кадровски услови утврдени во Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување.

Надзорот покажа дека телевизијата не ги исполнува минималните кадровски услови.

Извештајот е достапен на линкот:

Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА – (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 26.09.2019Accessibility

Accessibility