Вонреден програмски надзор врз РАДИО ЗОНА М-1 и ХИТ РАДИО

image_pdfimage_print

Скопје, 4 октомври 2019 – Агенцијата по службена должност, изврши вонреден програмски надзор врз РАДИО ЗОНА М-1 и ХИТ РАДИО  за да утврди дали радијата постапиле согласно законската обврска пријавениот процент музика на македонски и на јазиците на етничките заедници, да го емитуваат на дневно ниво, во период од 06:00 часот до 00:00 часот.

Со надзорот е констатирано дека РАДИО ЗОНА М-1 на 6 септември 2019 година, не емитуваше најмалку 35% музика на македонски јазик во периодот од 06:00 до 00:00 часот од вкупно емитуваната музика во анализираното деноноќие.

Извештаите се достапни на следните линкови:

Радио ЗОНА М-1 – (член 80 ставови 7, 8 и 9 од ЗААВМУ) – 04.10.2019

Хит Радио  – (член 80 ставови 7, 8 и 9 од ЗААВМУ) – 04.10.2019Accessibility

Accessibility