Вонреден административен надзор по службена должност врз 1 ТВ

image_pdfimage_print

Скопје, 21 октомври 2019 – За почитувањето на обврските од Правилникот за минимални, технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио и телевизиско емитување, Агенцијата изврши вонреден административен надзор по службена должност врз 1 ТВ.

Надзорот покажа дека 1 ТВ не ги исполнува минималните кадровски услови утврдени во Правилникот.

Извештајот од надзорот е достапен на линкот:

1 ТВ (член 22 од Правилникот за минимални, технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио и телевизиско емитување) – 21.10.2019Accessibility

Accessibility