Контролен административен надзор врз ТВ Ирис

image_pdfimage_print

Скопје, 30.10.2019г. – Агенцијата изврши контролен административен надзор врз ТВ Ирис од Штип, за да утврди дали е постапено по Решението за преземање мерка-јавна опомена, претходно упатено заради не исполнување на обврската за објава на податоците за сопственичката структура, одговорниот уредник/уредници и за изворите на финансирање во претходната година, по втор пат најдоцна до 30 јуни 2019 година.

Со надзорот е констатирано дека радиодифузерот постапил согласно одредбите од Законот за медиуми.

 Извештајот е достапен на следниот линк:

ТВ ИРИС – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 30.10.2019Accessibility

Accessibility