Мерка јавна опомена за радио Капитол ФМ и Спортско Радио

image_pdfimage_print

Скопје, 4 ноември 2019г. На 41-та седница одржана на 1 ноември 2019 година, Советот на Агенцијата донесе Решенија за изрекување мерки јавна опомена за Радио Капитол ФМ и ЕФ-ЕМ 90.3 Спортско Радио. Јавните опомени се изречени поради неисполнување на доброволно превземената обврска за дневно емитување 30% домашна музика на македонски jазик, во период од 06:00 до 00:00 часот.

Изречените мерки јавна опомена може да се преземат на следните линкови:

Капитол ФМ – (член 80 ставови 7, 8 и 9 од ЗААВМУ) – 04.11.2019

Спортско Радио – (член 80 ставови 7, 8 и 9 од ЗААВМУ) – 04.11.2019Accessibility

Accessibility