Редовен програмски и административен надзор врз ТВ Сител, ТВ Канал 5, ТВ Телма, ТВ Алфа и ТВ Алсат-М

image_pdfimage_print

Скопје, 12.11.2019 – За обврските за објава на импресум, информации кои треба да се направат достапни до корисниците, идентификација на радиодифузер, почитување на правилата за заштита на малолетната публика, рекламирање, спонзорство, редовен надзор е извршен врз ТВ Сител, ТВ Канал 5, ТВ Телма, ТВ Алфа и ТВ Алсат-М.

Кај ТВ Алфа, ТВ Алсат-М и ТВ Сител констатирано е прекршување на правилата за заштита на малолетната публика, додека неисполнување на условите за рекламирање и телешопинг е констатирано кај ТВ Алфа, ТВ Канал 5, ТВ Телма и ТВ Сител.

Дополнително, кај ТВ Телма е утврдено прекршување на обврската за објава на импресум.

Извештаите од надзорите се достапни на следните линкови:

ТВ Алфа (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 од ЗААВМУ, член 97 од ЗААВМУ) – 12.11.2019

ТВ Алфа (прекршување на член 98 став 2 од ЗААВМУ) – 12.11.2019

ТВ Алфа (прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 12.11.2019

ТВ Алсат – М (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 од ЗААВМУ, член 97 од ЗААВМУ) – 12.11.2019

ТВ Алсат – М (прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 12.11.2019

ТВ Канал 5 (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 од ЗААВМУ, член 97 од ЗААВМУ) – 12.11.2019

ТВ Канал 5 (прекршување на член 98 став 2 од ЗААВМУ) – 12.11.2019

ТВ Телма (прекршување на член 14 од ЗМ) – 12.11.2019

ТВ Телма (прекршување на член 98 став 2 од ЗААВМУ) – 12.11.2019

ТВ Сител (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 од ЗААВМУ, член 97 од ЗААВМУ) – 12.11.2019

ТВ Сител (прекршување на членот 50 став 3 од ЗААВМУ) – 12.11.2019

ТВ Сител (прекршување на член 98 став 2 од ЗААВМУ) – 12.11.2019Accessibility

Accessibility