1

2020

Извештаи од извршени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Убавина и здравје  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 25.06.2020

Редовен административен надзор Убавина и здравје (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 30.06.2020

Редовен административен надзор Убавина и здравје (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 24.02.2020

Обврски за објава на сопственичка структура

Редовен административен надзор Убавина и здравје (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 22.04.2020