1

Извршен контролен програмски надзор врз операторот АЛТРА САТ од Охрид

Скопје, 11 февруари 2020г. – Врз операторот АЛТРА САТ од Охрид, Агенцијата изврши контролен програмски надзор за да утврди дали операторот постапил по мерката јавна опомена упатена заради реемитување на програмски сервиси кои не се регистрирани во Агенцијата, согласно член 141 од ЗААВМУ.

Надзорот покажа дека операторот АЛТРА САТ во целост постапил по решението упатено од Агенцијата.

Извештајот е достапен на линкот:

АЛТРА САТ – (член 141 од ЗААВМУ) – 11.02.2020