Контролен програмски надзор врз ТВ Сител и ТВ Нова

image_pdfimage_print

Скопје, 13 февруари 2020 година – По изречените мерки јавна опомена и временскиот рок за усогласување на работењето со законските одредби, врз ТВ Нова и ТВ Сител, извршен е контролен програмски надзор за да се утврди дали двете телевизии постапиле по упатените мерки.

Надзор врз ТВ Нова и ТВ Сител е извршен за почитувањето на обврските за заштита на малолетната публика, а кај ТВ Сител дополнително и за употребата на правилата за нови рекламни техники.

При надзорите е констатирано дека двата радиодифузера во целост постапиле по претходно изречените мерки јавна опомена.

Извештаите се достапни на линковите:

ТВ Нова (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 13.02.2020

ТВ Сител (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 13.02.2020

ТВ Сител (член 98 од ЗААВМУ) – 13.02.2020Accessibility

Accessibility