Извршен редовен програмски надзор врз 4 кабелски оператори

image_pdfimage_print

Скопје, 20 февруари 2020г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши редовен програмски надзор врз кабелските оператори ИНЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ од Кавадарци, ГЛОБАЛСАТ од Скопје, ИНФЕЛ – КТВ од Охрид и КАБЕЛ-НЕТ од Струмица, за обврските коишто се однесуваат на регистрација на програмски сервиси во Агенцијата и титлување на програмите коишто ги реемитуваат операторите.

При надзорот не се констатирани прекршувања.

Извештаите се достапни на линковите:

 ИНЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 20.02.2020

ГЛОБАЛСАТ – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 20.02.2020

ИНФЕЛ – КТВ – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 20.02.2020

КАБЕЛ-НЕТ – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 20.02.2020Accessibility

Accessibility