Редовен административен надзор врз 4 издавачи на печатени медиуми

image_pdfimage_print

Скопје, 24 февруари 2020г. – Агенцијата спроведе редовен административен надзор врз издавачите на печатените медиуми: АМПТЕАМ од Скопје, КОЛОР МЕДИА ПЛУС од Скопје, ЕУРО-МАК КОМПАНИ од Скопје и ЗЕНИТ ПРЕС ПЛУС од Прилеп со цел да констатира дали истите објавиле податоци за назив и адреса на седиштето и уредништвото на печатениот медиум, податоци за одговорното лице, уредниците, печатницата, датум на печатење или препечатување и број на печатени примероци, согласно обврската од Законот за медиуми.

 Со надзорот е констатирано дека печатените медиуми опфатени со надзорот ја исполниле оваа обврска.

Извештајот е достапен на линкот:

 Општ извештај – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 24.02.2020Accessibility

Accessibility