Редовен административен надзор врз издавачите на печатени медиуми Арс Ламина, Визиони М, Јени Балкан и Медиум Боја 43

image_pdfimage_print

Скопје, 28 февруари 2020г.  За почитувањето на обврските за објава на податоци за назив и адреса на седиштето и уредништвото на печатениот медиум кој го издаваат, податоци за одговорното лице, уредниците, печатницата, датум на печатење или препечатување и број на печатени примероци, спроведен е редовен административен надзор врз издавачите на печатените медиуми Арс Ламина, Визиони М, Јени Балкан од Скопје и Медиум Боја 43 од Штип.

Надзорот покажа дека издавачите на печатени медиуми во целост ја исполниле обврската од членот 14 став 1 од Законот за медиуми.

Извештајот е достапен на линкот:

Општ извештај (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 27.02.2020Accessibility

Accessibility