Редовен административен надзор врз сите 116 радиодифузери кои имаат дозвола за телевизиско или радио емитување

image_pdfimage_print

Скопје, 22.04.2020г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши редовен административен надзор врз сите 116 радиодифузери кои имаат дозвола за телевизиско или радио емитување. Надзорот се врши на исполнување на обврската според која радиодифузерите се должни до 31 март во тековната година, на посебен образец пропишан од страна на Агенцијата податоци за сопственичка структура, уредништвото, извори на финансирање во претходната година, остварените вкупни приходи и расходи во претходната година од обезбедувањето на дејноста и за просечната гледаност или слушаност во претходната година.

Неисполнување на оваа законска обврска е констатирана само кај ТВ ИРИС од Штип.

Извештаите се достапни на следните линкови:

Општ извештај – (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 22.04.2020

ТВ ИРИС – (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 22.04.2020Accessibility

Accessibility