Редовен административен надзор врз 6 издавачи на печатени медиуми

image_pdfimage_print

Скопје, 25 јуни 2020г. – Агенцијата спроведе редовен административен надзор врз издавачите на печатените медиуми КОЛОР МЕДИА ПЛУС од Скопје, МАРМАКС СТЕП од Скопје, БИРО ПРЕС од Скопје, ЕУРО-МАК од Скопје, ЗЕЛЕНА БЕРЗА од Битола и ЈЕНИ БАЛКАН од Скопје со цел да констатира дали истите објавиле податоци за назив и адреса на седиштето и уредништвото на печатениот медиум, податоци за одговорното лице, уредниците, печатницата, датум на печатење или препечатување и број на печатени примероци, согласно обврската од Законот за медиуми.

Со надзорот е констатирано дека печатените медиуми опфатени со надзорот ја исполниле оваа обврска.

Извештајот е достапен на линкот:

Општ извешатј – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 25.06.2020

Accessibility