Редовен програмски надзор врз Наша ТВ и ТВ 24 Вести

image_pdfimage_print

Скопје, 25 јуни 2020 година – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши редовен програмски надзор врз Наша ТВ и ТВ 24 Вести за обврските за употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите, дневно да емитуваат најмалку 12 часа програма на телевизијата и исто така дневно да емитуваат 30% програма изворно создадена како македонски аудио и аудиовизуелни дела и најмалку половина од обврските да ги остварат во период од 07:00 до 19:00 часот.

При надзорот не е констатирано прекршување на одредбите од ЗААВМУ.

Извештаите од спроведените надзори се достапни на линковите:

Наша ТВ – (член 64, член 90 и член 92 став 1 и 3 од ЗААВМУ) – 24.06.2020

ТВ 24 Вести – (член 64, член 90 и член 92 став 1 и 3 од ЗААВМУ) – 24.06.2020

Accessibility