Редовен програмски надзор врз операторите Теленет КОМ, МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л, ОВЕР ТХЕ ТОП и ТОТАЛ ТВ

image_pdfimage_print

Скопје, 30 јуни 2020г. – За обврските коишто се однесуваат на регистрација на програмски сервиси во Агенцијата и титлување на програмите коишто ги реемитуваат операторите, извршен е редовен програмски надзор врз Теленет КОМ од Тетово, МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л од Гостивар, ОВЕР ТХЕ ТОП од Скопје и ТОТАЛ ТВ од Скопје..

При надзорот не се констатирани прекршувања.

Извештаите од извршените надзори се достапни на следните линкови:

Теленет КОМ – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 30.06.2020

МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 30.06.2020

ОВЕР ТХЕ ТОП – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 30.06.2020

ТОТАЛ ТВ – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 30.06.2020

Accessibility