1

Редовен програмски надзор врз ТВ КЛАН МАЦЕДОНИА

Скопје, 03 јули 2020 година – Редовен програмски надзор за обврската најмалку 51% од вкупно емитуваните програми во текот на годината да бидат европски аудиовизуелни дела и телевизиските програмски сервиси на државно ниво, од својот буџет да одвојат најмалку 10% за европски аудиовизуелни дела од независни продуценти, при што половина од истите да бидат произведени во последните пет години, беше извршен врз ТВ КЛАН МАЦЕДОНИА од Тетово.

При надзорот не е констатирано прекршување на одредбите од ЗААВМУ.

Извештаите од спроведените надзори се достапни на линковите:

ТВ КЛАН МАЦЕДОНИА – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 03.07.2020

ТВ КЛАН МАЦЕДОНИА – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 03.07.2020